Pomiędzy

Pomiędzy

Moment gdy w umyśle następuje zmiana znaczenia. Symboliczna linia, dla jednych oczywista, dla innych nieistniejąca lub nieistotna.

Każda linia dzieli płaszczyznę, w której się zawiera, na dwa obszary i jest brzegiem każdego z nich.